Band: Rotlaus
Dato: Lørdag 25.11.2017
Spillested: Sundvollen Hotell